Next»

19.01.08

搬厝遘租塊

Posted in Others | 00:47

我罔講汝罔聽... Hmm, ciā miàng sê-ng-sê iā sṳ̆k? Mò̤ dâng, cŭ-uái cô sê GnuDoyng gì sĭng blog, kĕk Bàng-uâ-cê siā ùng-ciŏng gì sū-câi.

Nguāi gó-dā̤ găk YAM gâe̤ng BLOGSPOT dŭ ô ché kŭi guó mū-ngṳ̄ blog, bók-guó dŭ ké̤ṳk GFW hŭng lâi ·gó̤. Diŏh cī dó̤i mò̤ cê̤ṳ-iù gì siâ-huôi, lièng blog dŭ mò̤ dó̤i kŭi, buăng lì buăng kó̤, cĭng chiông siŏh ciéh chék-sié téng siĕh gì mò̤ chuó nè̤ng, cĭng-cĭng iā sêu-guái. Chŭi-iòng cūng-kuāng, nguāi táu-dā̤ dŭ mò̤ gĕ̤h lâi sāi mū-ngṳ̄ siā nĭk-gé gì sĭk-guáng: mū-ngṳ̄ cêu sê nguāi gì mother tongue. Tongue out How can I taste the flavors of my own life with someone else's tongue?

Gó-chṳ̄ nguāi giók-é, diŏh 2008 nièng gì kī-sṳ̄ tṳ̀ng kŭi nguāi gì mū-ngṳ̄ blog, gié-sṳ̆k liêng-sĭk mū-ngṳ̄ gì siā-cáuk nèng-lĭk. Tim sê nguāi hēng găng-dāng gì Dài-uăng bèng-iū. Gēng cē̤-nē̤ kī chuó nguāi cĭng ăng sĭng.

Kō̤-nèng nṳ̄ gì báuk-lāng-ké mò̤ nièng-ngài káng Bàng-uâ-cê. Mò̤ găk-siĕh, uâng FIREFOX káng cêu â̤ ciáng-siòng ·gó lāu.

Print View

9 Comments | "搬厝遘租塊" »

 1. kathy :

  19/01/2008, at 07:34 [ Reply ]

  好啊!!汝罔講我罔聽. 我巷要聽台語!!

 2. kathy :

  19/01/2008, at 07:37 [ Reply ]

  請問這位平友你是案到來?

 3. GnuDoyng :

  19/01/2008, at 22:56 [ Reply ]

  歹勢啦,我講 ê 毋是台語,是福州語啦。台語我 kan-ta 講淡薄-á。-_-'''

 4. kathy :

  19/01/2008, at 23:06 [ Reply ]

  歹勢啦!!>

 5. kathy :

  19/01/2008, at 23:08 [ Reply ]

  歹勢是我啦!!-_-'''請問福州話跟台語有什麼不同?

 6. gnudoyng :

  19/01/2008, at 23:23 [ Reply ]

  都是閩語系的成員。詞彙和句法比較類似,但是音韻差異比較大,無法互相通話。具體的,您可以到我辦的BBS去參與討論。
  http://bbs.gophor.cn/HOKKIEN

 7. SoutheLily :

  20/01/2008, at 10:37 [ Reply ]

  so many artificial differences between ppl, so often we see different languages are used in two adjecent little villeges, perhaps only one few miles apart or just a little creek separates them, why there r so many differences ? is it necessary?

 8. gnudoyng :

  20/01/2008, at 12:24 [ Reply ]

  Well, Diversity is not an issue of necessity. Diversity is a gift from God. And never shall we forsake Diversity in any name.

 9. Tim :

  20/01/2008, at 13:17 [ Reply ]

  Simple comparison between Fuzhou and Minnan:
  Nguāi muōng gōng nṳ̄ muōng tiăng.
  Gua bong kong li bong tiaN.

  siā ùng-ciŏng gì sū-câi (place to write articles)
  sia bun-chiuN e so-tsai

  mū-ngṳ̄ (mother tongue)
  bu-gu

  Dài-uăng bèng-iū (Taiwanese friend)
  Tai-uan ping-iu

  The transcription I used here compared to Gnudoyng's is as follows.

  k=g
  t=d
  p=b
  ch=c
  N denotes nasality.
  No tone marks are used for simplicity's sake.

Add comment

Add comment
 authimage