19.01.08

搬厝遘租塊

Posted in Others | 00:47

我罔講汝罔聽... Hmm, ciā miàng sê-ng-sê iā sṳ̆k? Mò̤ dâng, cŭ-uái cô sê GnuDoyng gì sĭng blog, kĕk Bàng-uâ-cê siā ùng-ciŏng gì sū-câi.

Nguāi gó-dā̤ găk YAM gâe̤ng BLOGSPOT dŭ ô ché kŭi guó mū-ngṳ̄ blog, bók-guó dŭ ké̤ṳk GFW hŭng lâi ·gó̤. Diŏh cī dó̤i mò̤ cê̤ṳ-iù gì siâ-huôi, lièng blog dŭ mò̤ dó̤i kŭi, buăng lì buăng kó̤, cĭng chiông siŏh ciéh chék-sié téng siĕh gì mò̤ chuó nè̤ng, cĭng-cĭng iā sêu-guái. Chŭi-iòng cūng-kuāng, nguāi táu-dā̤ dŭ mò̤ gĕ̤h lâi sāi mū-ngṳ̄ siā nĭk-gé gì sĭk-guáng: mū-ngṳ̄ cêu sê nguāi gì mother tongue. Tongue out How can I taste the flavors of my own life with someone else's tongue?

Gó-chṳ̄ nguāi giók-é, diŏh 2008 nièng gì kī-sṳ̄ tṳ̀ng kŭi nguāi gì mū-ngṳ̄ blog, gié-sṳ̆k liêng-sĭk mū-ngṳ̄ gì siā-cáuk nèng-lĭk. Tim sê nguāi hēng găng-dāng gì Dài-uăng bèng-iū. Gēng cē̤-nē̤ kī chuó nguāi cĭng ăng sĭng.

Kō̤-nèng nṳ̄ gì báuk-lāng-ké mò̤ nièng-ngài káng Bàng-uâ-cê. Mò̤ găk-siĕh, uâng FIREFOX káng cêu â̤ ciáng-siòng ·gó lāu.

Print View